Slide background
Sự kiện cùng Gạo Tươi Việt

Sự kiện cùng Gạo Tươi Việt

Cho cám gạo vào túi vải, ngâm túi vải vào chén nước, bóp nhẹ túi vải để tinh chất cám gạo hòa tan với nước, nước sẽ có màu trắng đục như nước vo gạo. Sử dụng nước này để rửa mặt, tắm hàng ngày

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng cám

Hướng dẫn sử dụng cám

Cho cám gạo vào túi vải, ngâm túi vải vào chén nước, bóp nhẹ túi vải để tinh chất cám gạo hòa tan với nước, nước sẽ có màu trắng đục như nước vo gạo. Sử dụng nước này để rửa mặt, tắm hàng ngày

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng gạo tươi

Hướng dẫn sử dụng gạo tươi

Cho cám gạo vào túi vải, ngâm túi vải vào chén nước, bóp nhẹ túi vải để tinh chất cám gạo hòa tan với nước, nước sẽ có màu trắng đục như nước vo gạo. Sử dụng nước này để rửa mặt, tắm hàng ngày

Chi tiết